Loading...

Algemene voorwaarden

Naomi’s Art of Music Algemene voorwaarden

Naomi’s Art of Music Algemene voorwaarden

Inschrijving en lesgeld

 • De inschrijving wordt aangegaan voor het gehele seizoen en wordt daarna stilzwijgend verlengd.
 • Bij betaling van het gehele seizoen is er geen mogelijkheid tot teruggave lesgeld bij tussentijdse stopzegging om wat voor reden dan ook.
 • Na inschrijving wordt het verschuldigde lesgeld per maand geincasseerd.
 • Ik verleen geen toegang tot de les wanneer het lesgeld niet voor aangegeven datum is betaald en willen u erop wijzen dat men na inschrijving betalingsplichtig blijft.
 • Het lesgeld kan per lesseizoen worden aangepast.
 • Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen of te verrekenen.

Uitschrijving

 • Uitschrijving voor de zanglessen geschiedt door schriftelijke stopzegging / e-mail, 1 maand voor het einde van de datum dat u wenst te stoppen.
 • Wanneer er niet overeenkomstig de genoemde regeling is afgemeld, blijft u betalingsplichtig en wordt het lesgeld zonder meer opgeëist. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaat kosten, zowel gerechtelijk al buitengerechtelijk zijn begrepen, welke door Naomi’s Art of Music worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de leerling te bewerkstelligen, zijn ten laste van de leerling.
 • Er vindt geen restitutie of verrekening van het lesgeld plaats. Ook bij leerlingen die voor een heel seizoen vooruit hebben betaald maar eerder willen stoppen om wat voor reden dan ook, geldt geen teruggave van lesgeld.

Aansprakelijkheid

Naomi’s Art of Music is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en
 andere eigendommen, van mijn bezoekers/leerlingen. Naomi’s Art of Music is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die bezoekers/leerlingen oplopen tijdens, voor of na de zanglessen. Door de leerling/bezoeker van Naomi’s Art of Music berokkende schade is op de leerling/bezoeker verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

 Adreswijziging

Ik maak zoveel mogelijk gebruik van digitale informatieverspreiding. Bij verhuizing en/of wijziging van telfoonnummer/email wordt u verzocht uw nieuwe gegevens door te geven.

Voorwaarden Privé zangles

 

Voorwaarden

 • Een afmelding is uitsluitend geldig wanneer deze minimaal 24 uur voor aanvang van de les is gedaan via naomisartofmusic@gmail.com
 • Bij te late afmelding (binnen 24 uur voor aanvang van de les) wordt het lesgeld hoe dan ook in rekening gebracht.
 • Wanneer de docent om welke reden dan ook niet in staat is de geplande les(sen) te geven zal Naomi’s Art of Music contact opnemen met de leerling en een passend alternatief aanbieden, dan wel een nieuwe les inplannen.
 • Leerlingen vanaf 21 jaar zijn BTW-plichtig (21%).

Aansprakelijkheid

 • Naomi’s Art of Music is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan; jassen en
 andere eigendommen van mijn bezoekers en/of leerlingen.
 • Naomi’s Art of Music is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die bezoekers en/of leerlingen van
 onze studio oplopen tijdens, voor of na de zanglessen Door de leerling en/of bezoeker van Naomi’s Art of Music berokkende schade is op de leerling en/of bezoeker van Naomi’s Art of Music verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.